SERVEI DE COPISTERIA

Al Centre d’Estudis 80 també teniu servei de:

  • Impressions i fotocòpies en blanc i negre
  • Escaneigs
  • Enquadernacions.

PREUS