Es obligatori facilitar el DNI per raons administratives. En cas de que l'alumne no en tingui, proporcioneu el del pare, la mare o tutor.

    Cada setembre la tarifa s'incrementarà un 2%

    Cal avisarNo cal avisar