FORMACIÓ OCUPACIONAL

Al Centre d’Estudis 80 organitzem cursos de formació ocupacional per a aturats, completament subvencionats pel Fons Social Europeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya. Si vostè està aturat/da i desitja inscriure’s en un dels nostres cursos subvencionats, li demanarem que acrediti aquesta situació d’atur presentant la targeta DARDO (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació); en cas que vostè estigui treballant, també pot inscriure’s en aquests cursos si es registra com a demandant de millora de feina.

OFERTA FORMATIVA

El nostre centre acull cursos de formació ocupacional per a aturats/des. Podeu consultar el llistat de cursos i demanar més informació sobre el que us interessi.

Característiques:

  • Cursos de més de 200 hores.
  • Horaris: matí.

Inscripcions:

Per tal d’inscriure’s als cursos de formació ocupacional per a aturats és necessari aportar:

  • L’últim títol acadèmic en possessió del demandant.
  • La targeta de l’atur (DARDO)
  • Aportar el DNI.