Organitzem classes de reforç per a tots els nivells: PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERATS, CICLES FORMATIUS (MITJÀ I SUPERIOR).

Tenim grups reduïts: 6 alumnes com a màxim per hora lectiva, atesos permanentment per part de professorat especialitzat i amb experiència docent. Aquests compten amb un banc de materials pedagògics (temaris i activitats) de qualitat per tal de recolzar a l’alumne en qualsevol nivell acadèmic.

També podem oferir classes particulars en cas de reforç intensiu, atenció especialitzada o requeriment per part de l’alumne o dels seus pares.

Els nostres horaris són flexibles i estan organitzats per adequar-se a les necessitats de l’alumne.

REFORÇ DE PRIMÀRIA

En grups reduïts, es reforcen els continguts bàsics d’aquesta etapa: aprenentatge de la lecto-escriptura, operacions bàsiques de matemàtica, coneixement del medi social i natural… L’alumne realitza exercicis adequats al seu nivell de maduresa i rep l’orientació del professor en la seva resolució.

REFORÇ DE SECUNDÀRIA

Dins d’aquests grups s’orienta a l’alumne perquè aconsegueixi els objectius que se li marquen a cada cicle.

El nostre sistema de classes permet d’adaptar-se als tipus d’assignatures que es realitzen a l’escola. Les classes es duen a terme en grups de 6 alumnes com a màxim, i amb professors especialitzats.

REFORÇ DE BATXILLERAT

Dins d’aquest nivell acadèmic, les classes de repàs estan enfocades a la superació d’aquelles assignatures que presenten dificultats per als estudiants.

El professor proporciona exercicis i pràctiques complementàries per tal de reforçar els continguts quan és necessari. Disposem de diferents horaris i grups adaptats a les necessitats de cada alumne.

Preparem classes de reforç per a alumnes d’ESO que necessiten preparar-se per als estudis de Batxillerat.

REFORÇ DE BATXILLERAT

Quan s’acosten els exàmens de selectivitat i com més aviat, millor, organitzem cursos específics per a la preparació a les Proves d’Accés a la Universitat:

  • Preparació fase general obligatòria i específica
  • Professorat especialitzat, amb àmplia experiència
  • Grups reduïts
  • Simulacions globals de la prova