FRANCÈS PER A NENS A PARTIR DE 5 ANYS

Mai és massa aviat per a aprendre francès. Els primers anys de vida, els nens tenen una gran capacitat d’aprendre idiomes i una habilitat natural per adquirir-los tan sol escoltant i parlant.

Al Centre d’Estudis 80 potenciem l’aprenentatge i la fluïdesa dels nens amb materials divertits, dinàmics i diversos amb els quals els nens i nenes aprenen mentre juguen. Treballem principalment les quatre destreses de l’idioma: comprensió i expressió a nivell oral i escrit.

A més també oferim la possibilitat que els nens puguin fer els exàmens Starters, Movers i Flyers de Cambridge English: Young Learners.

PER A JOVES

És el moment de consolidació de l’idioma mentre els joves cursen l’Educació Secundària Obligatòria i/o el Batxillerat. Tanmateix, també podran acreditar, sempre que vulguin, els coneixements i les habilitats adquirides amb els títols DELF i DALF.

PER A ADULTS

Els idiomes per a adults estan adreçats a aquelles persones que volen un enfocament comunicatiu i pràctic de l’idioma i volen parlar i expressar-se en anglès des del primer dia. Tampoc deixarem de banda altres habilitats com la comprensió oral i escrita.

Òbviament que en qualsevol cas, els alumnes també podran acreditar el nivell assolit mitjançant les titulacions DELF i DALF.