El curs de Venda de serveis i productes turístics té una durada de 670 hores repartides en 550 hores de formació i 120 hores de pràctiques en una empresa o entitat per tal d’implementar els coneixements assolits i així entrar en contacte amb la realitat del sector.

En aquest curs, l’alumnat participant adquirirà les competències necessàries per a desenvolupar el seu perfil professional i així poder realitzar les següents funcions:

  • Dur a terme activitats en unitats productives d’agències de viatges i d’altres entitats dedicades a la distribució turística (centrals de reserva, sistemes de distribució, representants de prestadors de serveis, etc.), tant a nivell de personal de contacte com en llocs de supervisió.
  • Vendre serveis i productes turístics, desenvolupant la gestió econòmica i administrativa que resulta inherent i gestionant el departament o unitat corresponent de l’agència de viatges o entitat equivalent.

L’inici del curs serà el 25 de gener i la finalització el 7 de juliol en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Per a preinscriure’t sol fa falta que omplis el següent enllaç i nosaltres ens posarem en contacte amb vosté:

https://docs.google.com/forms/d/1rzRImRtMUJexNU1P-mqayZgJx13uA8tHL_d3kfmdezo