CURS TOTALMENT SUBVENCIONAT

La formació d’oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses.

Els objectius del curs són:

  • Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
  • Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
  • Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
  • Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
  • Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.
  • Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l’organització sinó per a l’èxit personal.
  • Desenvolupar l’autoconeixement i l’autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament de unes relacions socials inevitables.
  • Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

Per a inscriure’t, cliqueu al següent enllaç https://docs.google.com/forms/d/1g-c9snYARcQx3iuhxqxU8IMB2kwSiYklhqGI2cXVzt4 i nosaltres ens posarem en contacte amb vosté.