CURS 100% SUBVENCIONAT

La Intel·ligència Emocional és un dels conceptes claus per a comprendre el rumb que ha pres la psicologia en les últimes dècades.

D’un model preocupat fonamentalment en els transtorns mentals per un costat i per les capacitats de raonament per l’altre, s’ha passat a un altre en el que es considera que les emocions són quelcom intrínsec al nostre comportament i activitat mental no patològica i que, per conseqüent, són quelcom que ha de ser estudiat per comprendre com som.

La Intel·ligència Emocional és un constructe que ens ajuda a entendre de quina manera podem influir d’un mode adaptatiu i intel·ligent tant sobre les nostres emocions com en la nostra interpretació dels estats emocionals dels altres. Aquest aspecte de la dimensión psicològica humana té un paper fonamental tant en la nostra manera de socialitzar com en les estratègies d’adaptació al medi que seguim.

Per a fer la preinscripció has d’omplir el següent qüestionari: https://docs.google.com/forms/d/1fuPXzxMDKuvzdGW-GkjndKyl5xJvXEaCe4YTnRm0GEI