La formació subvencionada és molt diversa al Centre d’Estudis 80 i dependrà de la teva situació laboral.

Formació contínua

La formació contínua és el conjunt d’accions formatives que es desenvolupen per millorar les competències i qualificacions de les persones treballadores, prioritàriament ocupades per tal d’aconseguir l’objectiu de garantir:

  • la formació a llarg de la vida,
  • l’adaptació dels treballadors i treballadores de les empreses a la nova societat, basada en el coneixement
  • mantentenir la capacitació professional dels treballadors i treballadores quant als canvis dels processos productius.

El Consorci per a la Formació Contínua és qui té la competència de gestionar els Programes de Formació Contínua a Catalunya. El centre d’Estudis 80 hi col·labora per tal de desenvolupar les accions formatives corresponents.

Formació bonificada

La formació ajuda a les empreses a incrementar la seva competitivitat i productivitat, desenvolupant les competències i qualificacions dels seus treballadors. Per a fer això, disposen d’una ajuda econòmica que es fa efectiva mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

L’empresa pot decidir quina formació necessita, com i quan realitzar-la i organitzar-la.

Formació ocupacional