Es obligatori facilitar el DNI per raons administratives. En cas de que l'alumne no en tingui, proporcioneu el del pare, la mare o tutor.

Cada setembre la tarifa s'incrementarà un 2%

Cal avisarNo cal avisar